Zahraniční akce

Bela Crkva
Kolubara
Gradačac – Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran.
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie.
Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina – Belotič.
Příprava a výstavba nového vodovodního systému v obci Lukavac.
Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém CZT v obci Nemila, Bosna a Hercegovina.
Zvýšení energetické efektivnosti při vytápění nemocnice ve městě Valjevo.
Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjeva.

Comments are closed.