Dokončené projekty

Neslovice – výstavba a prodej bytů v BD Neslovice
Neslovice – příprava pozemků pro výstavbu 44 RD.
Bela Crkva
Kolubara
Gradačac – Rekonstrukce čistírny odpadních vod
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran.
Trvale udržitelné hospodaření s půdními, lesními a vodními zdroji jako pilotní model pro rozvoj komunit jižní Etiopie.
Zlepšení přístupu k pitné vodě v obci Osečina – Belotič.
Příprava a výstavba nového vodovodního systému v obci Lukavac.
Využití obnovitelných zdrojů energie pro systém CZT v obci Nemila, Bosna a Hercegovina.
Revitalizace Lopače a protipovodňová opatření.
Obnova vodního díla ČOV v Hůrce zničeného živelní pohromou.
Propojení vodovodů Černá Hora – Bořitov.
Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjeva.

Comments are closed.